تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وزیر علوم با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت ها در دانشگاه ها متکی بر حمایت های دولت در قالب قوانین و مقررات و بودجه است، گفت: توجه به پشتیبانی های مالی دولت، نقطه ضعفی است که همیشه داشته ایم. 166937_946.jpg

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی، در نشست هم اندیشی «ارتقای ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی»، با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی متکی بر حمایت های دولت در قالب قوانین و مقررات و بودجه است، افزود: توجه به پشتیبانی های مالی دولت، نقطه ضعفی است که همواره داشته ایم.

وی ادامه داد: هر چند انتظار داریم که در این پروژه که پروژه ای ملی – بین المللی است، پشتیبانی های دولت را داشته باشیم ولی باید به درون مجموعه های دانشگاهی توجه ویژه ای کنیم و با پشتیبانی و همت توانمندی ها را پیش ببریم.

وزیر علوم لزوم پرداختن به ضروریات حرکت در ارتقای ۱۰ دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی در مهلت مقرر و بررسی نقاط ضعف و کاستی ها را مهم دانست و اظهار امیدواری کرد تا از فرصت های پیش رو، بیشترین بهره را در رسیدن به این هدف والا و عالی ببریم. در این راستا باید ابزار و اهداف به گونه ای طراحی شوند تا بر اساس محاسبات پیش روی، قرین به توفیق باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در این پروژه رؤسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های منتخب پس از طرح مسائل خود، باید یک بازنگری و ارزیابی دقیق، کارشناسانه و واقع بیانه داشته باشند تا اگر ورودی به یک حرکت ملی پیدا کردیم که قطعاً بازتاب بین المللی آن کمتر از اثرات ملی آن نیست، با توجه به ظرفیت های فکری و تجربی، با دستان پر، اندیشه و همت عالی مسیر را طی کنیم.

غلامی با بیان اینکه انتخاب ۱۶ دانشگاه و ۹ پژوهشگاه در مرحله نخست ارتقای ۱۰ دانشگاه و پژوهشگاه به تراز جهانی، بر اساس شاخص های اولیه صورت گرفته است، عنوان کرد: این شاخص ها می تواند مقدمه ای برای حرکت به سمت رو به جلو باشد، ولی به تدریج این مسیر باریک تر می شود و فواصل شاخص ها و امتیازدهی ها بسیار کم خواهد شد و بسیاری از برگزیدگان، در حرکت های نزدیک به هم پیش خواهند رفت.

وزیر علوم، لزوم اتخاذ «یک رویکرد درون گرا» مبتنی بر ظرفیت ها و استعدادهای فراوان موجود در نظام آموزش عالی کشور را در پیشبرد برنامه ها و اولویت های اساسی وزارت علوم و دانشگاه ها امری ضروری توصیف کرد.

  

محتوای خبر «توجه به پشتیبانی مالی دولت در دانشگاه نقطه ضعفی است که همیشه داشته ایم» را در سایت «خبرگزاری دانشجو» ببینید