تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های اقتصادی پنجشنبه ۲۱ دی ۹۶ به مسائل مهم روز اقتصاد، تجارت و صنعت پرداخته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های اقتصادی پنجشنبه ۲۱ دی ۹۶ به مسائل مهم روز اقتصاد، تجارت و صنعت پرداخته است.

عناوین روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ۹۶/ چوب لای چرخ اقتصاد مولد +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ۹۶/ چوب لای چرخ اقتصاد مولد +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ۹۶/ چوب لای چرخ اقتصاد مولد +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ۹۶/ چوب لای چرخ اقتصاد مولد +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ۹۶/ چوب لای چرخ اقتصاد مولد +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ۹۶/ چوب لای چرخ اقتصاد مولد +تصاویر

   #نقشه