تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
منصور غلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمدرضا مغاره را به سمت سرپرست دانشگاه هنر شیرازمنصوب کرد.

در حکم سرپرت دانشگاه هنر شیراز آمده است: امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

محمد رضا مغاره متولد سال ۱۳۴۰ در شیراز و دانشیار پایه ۲۵ دانشگاه شیراز است. چندین مقاله علمی از وی در مجلات مختلف داخلی و بین المللی و نیز در همایش ها و کنفرانس ها به چاپ رسیده و راهنمایی و مشاوره تعدادی پایان نامه را بر عهده داشته است.

ریاست دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز طی دو دوره، معاون پژوهشی و عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه این دانشکده از دیگر سوابق، مغاره به شمار می رود. همچنین وی استاد نمونه آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز در سال ۹۱ بوده است.

معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه شیراز در سالهای ۸۶ و ۸۷، دبیر عمرانی پروژه های وزارت علوم در منطقه هفتم کشور در سالهای ۹۴ و ۹۵، از دیگر سوابق اجرایی سرپرست جدید دانشگاه هنر شیراز است. همچنین در دو دوره ای که، مغاره مسئولیت اداره طرح های عمرانی دانشگاه شیراز را بر عهده داشته، چندین پروژه عمرانی کوچک و بزرگ این دانشگاه را مدیریت کرده که تعدادی از آنها تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

غلامی همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات و تلاش های دکتر علیرضا عسکری در مدت زمان تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه هنر شیراز قدردانی کرد.

   #شیراز #مقاله #بیت المال

محتوای خبر «سرپرست دانشگاه هنر شیراز منصوب شد» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید