تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ایسنا : معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به جلسه برگزار شده با هیات چینی در زمینه استاندارد خودرو و سایر محصولات عام اشاره و ماحصل این جلسه را تشریح کرد.جهانبخش سنجابی شیرازی در مورد حضور هیات چینی در ایران و برگزاری جلسه ای با حضور مسوولان سازمان ملی استاندارد اظهار کرد:جلسه با این هیات چینی در سه بخش آزمون و صدور گواهی استاندارد برای خودروهای چینی، مرکز تایید صلاحیت و گواهی استاندارد و نیز مرکز ارزیابی کنترل کیفیت محصولات عام برای محصولات بود.

وی ادامه داد: مطالبات هیات چینی این بود که ایران گواهی تایید نوع خودروهای چین را که به ۱۶۰ مورد می رسد و تحت عنوان گواهی CCC است، همانند گواهی استانداردهای اروپا مورد قبول قرار دهد.معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به دیگر خواسته هیات چینی اشاره کرد و گفت : آنها درخواست کرده اند که زمینه شناسایی متقابل استانداردهای هر دو کشور فراهم شود و به این ترتیب هم آنها استاندارد کالاهای ایرانی را بپذیرند و ما نیز محصولات چینی را که گواهی CCC دارند، مورد پذیرش قرار دهیم و دیگر آزمونی اتخاذ نکنیم.

سنجابی شیرازی در ادامه به دستاوردهای جلسه مسوولان سازمان ملی استاندارد با هیات چینی اشاره و بیان کرد: ما تاکید کرده ایم که استانداردهای اجباری در حوزه خودرو باید به صورت تمام و کمال اجرایی شود و هر خودرویی که به کشور وارد می شود باید استانداردهای ۸۵ گانه را مبتنی بر استانداردهای روز اروپا اخذ کند که در همین راستا چینی ها با این مساله موافقت کرده اند و بحث گواهی CCC از دستور کار خارج شد.وی افزود: از دیگر تصمیمات اتخاذشده در این جلسه این بود که سرمایه گذاری مشترک بین بخش خصوصی هر دو کشور با حمایت های بخش دولتی انجام شود و مرکزی تحت عنوان آزمون و صدور گواهی برای خودرو ایجاد کنیم که مرکزیت ارائه خدمات در منطقه شرق دور، خاورمیانه و شمال آفریقا را داشته باشد.

   #استاندارد #خودرو #چین #خاورمیانه #بخش خصوصی