تاریخ دریافت خبر:
جدول رفتار کاربران ایرانی اندروید در پاییزبررسی رفتار کاربران ایرانی سیستم عامل اندروید در پاییز امسال نشان می دهد، برنامه های پرطرفدار دسته پیام رسان ها نسبت به دسته های دیگر بیشترین میانگین نصب فعال توسط کاربران را داشتند.

به گزارش فارس، در تازه ترین گزارش عملکرد بازار اپلیکیشن های اندرویدی ایرانی اطلاعات جالبی از تغییرات رفتار کاربران به ویژه درباره شبکه های اجتماعی ایرانی دیده می شود.

طبق آمار این گزارش، برنامه های پرطرفدار دسته پیام رسان ها نسبت به دسته های دیگر بیشترین میانگین نصب فعال را داشتند.
ساعت اوج خرید برنامه ها 10 صبح و ساعت اوج خرید بازی ها 21 بود.

13961020000917_Test_NewPhotoFree.JPG


نمودار نصب فعال برنامه ها در پائیز

بیشترین رشد انتشار برنامه در دسته آشپزی و رستوران و بیشترین رشد نصب فعال در دسته های امور مالی و رفت و آمد بود.

دسته های خرید و خانوادگی بیشترین درصد افزایش خریدار را به خود اختصاص دادند.

   #اندروید #نمودار #سیستم عامل #رستوران #اپلیکیشن