تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
محققان دریافتند یک ماده شیمیایی که توسط باکتری های مفید موجود در سیستم گوارشی ما تولید می شود، کروموزم های موجود در سلول های اطراف را تحت تاثیر قرار می دهد 410160_495.jpg
شفا آنلاین>سلامت>محققان در یافتند باکتری های موجود در روده ژن های مارا به سرقت می برند و آن ها را کنترل می کنند.

به گزارش شفا آنلاین، محققان دریافتند یک ماده شیمیایی که توسط باکتری های مفید موجود در سیستم گوارشی ما تولید می شود، کروموزم های موجود در سلول های اطراف را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع این ماده به غیر از روده تنها در مغز انسان وجود داشته و عملکردی شبیه به یک سوییچ اپی ژنیک دارد که می تواند ژن ها را فعال و غیرفعال کند.

هنگامی که فیبر موجود درمیوه ها توسط میکروب های درون روده تجزیه می شود، مولکول های ارگانیک(organic) کوچک موسوم به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید می شوند. این اسیدهای چرب منبع اصلی انرژی برای سلول های روده هستند، اما وجود آن ها بر کروتونیلاسیون ژنوم نیز تاثیر می گذارد.

کروتونیلاسیون یک فرایند ویرایش ژنتیکی(Genetic edit) است که اخیرا شناسایی شده و تا حدی شبیه به متیلاسیون است. هردو فرایند بدون تغییر کد ژنتیکی، نحوه توصیف ژن ها را از طریق تغییر ساختار شیمیایی محیط آن ها دستکاری می کنند.

محققان برای اطمینان از اثرگذاری باکتری های روده بر ساختار ژنتیکی بدن، مقادیری از آنتی بیوتیک را به موش های آزمایشگاهی تزریق کردند که بخش عمده باکتری های موجود در روده آن ها را از بین برد. در نتیجه این اقدام میزان اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و همچنین فرایند کروتونیلاسیون در روده موش ها کاهش یافت.

این تحقیقات درک بهتری از رابطه بین رژیم غذایی و تغییرات ژنتیکی را به دست می دهد.

  

محتوای خبر «سرقت ژن ها توسط باکتری های روده» را در سایت «شفاآنلاین» ببینید