تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 272
نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با رؤسای آموزش و پرورش استان هرمزگان و معاونین وزارت آموزش پرورش برگزار شد.
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرورش استان هرمزگان http://cdn.icana.ir/d/019/201801100630250818.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100630250818.jpg , نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرومحمدرضا زرندوش Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرورش استان هرمزگان http://cdn.icana.ir/d/019/201801101306781972.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801101306781972.jpg , نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرومحمدرضا زرندوش Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
احمد سالک در نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرورش استان هرمزگان http://cdn.icana.ir/d/019/201801108906027069.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801108906027069.jpg , نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرومحمدرضا زرندوش Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #هرمزگان #استان هرمزگان

محتوای خبر «نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای آموزش و پرورش استان هرمزگان» را در سایت «خانه ملت» ببینید