تاریخ دریافت خبر:
به تازگی یک صندلی چرخدار برای اسباب بازی کودکان معلول ساخته شده است تا آن ها بتوانند با معلولیت خود بهتر کنار بیایند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، به تازگی یک صندلی چرخدار برای اسباب بازی کودکان معلول ساخته شده است تا آن ها بتوانند معلولیت یک شخص دیگر (اسباب بازی) را احساس کنند و با معلولیت خود بهتر کنار بیایند.

   #اسباب بازی