تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران بازدید کردند.
بازدید کمیسیون عمران مجلس از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران http://cdn.icana.ir/d/019/201801105430826138.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801105430826138.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
بازدید کمیسیون عمران مجلس از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران http://cdn.icana.ir/d/019/201801104845191852.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104845191852.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
بازدید کمیسیون عمران مجلس از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران http://cdn.icana.ir/d/019/201801105212634045.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801105212634045.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #کمیسیون عمران مجلس

محتوای خبر «بازدید کمیسیون عمران مجلس از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران» را در سایت «خانه ملت» ببینید