تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
صفحه نخست روزنامه های اقتصادی شنبه 20دی ماه در «خودروکار» منتشر شد. به گزارش خبرنگارخودروکار، صفحه نخست روزنامه های 20 دی ماه کشور به شرح زیر است: