تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

تابستان سال ۹۵ به تیم نویسندگان چرخان ملحق شدم. طرفدار خودروهای سبز و برقی هستم. سعی می کنم خبرهای جذاب و جالب درباره وسایل نقلیه را برایتان بنویسم.