تاریخ دریافت خبر:


دختران جوان ژاپنی در جشن 20 سالگی- سن بزرگسالی- توکیو و یوکوهاما

میمون های کنجکاو در کنار یک عکاس طبیعت- چین

بازدید گردشگران با قایق از نیلوفرهای آبی عظیم در رود پاراگوئه/عکس: خبرگزاری فرانسه

نمایش سریع ترین خودروی برقی جهان (نایو ای پی 9) در مرکز خریدی در شانگهای چین

آماده کردن یک مجسمه از مهاتما گاندی رهبر استقلال هندوستان برای رژه روز جمهوری در دهلی – کلکته

   #چین #هندوستان #فرانسه