تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 101
حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز 19 دی 1396 با نماینده پارلمان دانمارک در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با نماینده پارلمان دانمارک http://cdn.icana.ir/d/019/201801107725005304.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801107725005304.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با نماینده پارلمان دانمارک http://cdn.icana.ir/d/019/201801102705023166.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801102705023166.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با نماینده پارلمان دانمارک http://cdn.icana.ir/d/019/201801100507930652.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100507930652.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس #دانمارک

محتوای خبر «دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با نماینده پارلمان دانمارک» را در سایت «خانه ملت» ببینید