تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۹ دی ۹۶/ نفتکش ایرانی در آتش +تصاویر