تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دبیر کنسرسیوم ICT پارک علم و فناوری خوزستان گفت : با فیلترینگ تلگرام تمام سرمایه و قدرت بازاریابی از کسب وکارهای نوپا گرفته شد و آن ها هیچ زیرساخت دیگری برای فعالیت های خود ندارند.
بهزاد رزم گیر اظهار کرد: تقریبا طبق آمارهای ارائه شده بالای 900هزار کسب وکار یا اشخاص از راه تلگرام کسب درآمد می کردند اما فیلترینگ تلگرام باعث شده تا بسیاری راه درآمدی نداشته باشند.
وی افزود: بسیاری از افراد تنها راه درآمدی آن ها تلگرام بود و اکنون با فیلتر شدن تلگرام هیچ راه درآمدی برای آن ها وجود ندارد و کسب وکار آن ها از بین رفته است.
دبیر کنسرسیوم ICT پارک علم و فناوری خوزستان تصریح کرد: بسیاری از افراد به واسطه نوپا بودن کسب وکار خود، اصلی ترین راه جذب مشتری، بازاریابی و تبلیغات آن ها از طریق تلگرام بود و اکنون آن ها نیز با فیلترینگ تلگرام، زیرساختی برای این فعالیت ها ندارند.
رزم گیر عنوان کرد: با فیلترینگ تلگرام تمام قدرت بازاریابی از کسب وکارهای نوپا گرفته شد و آن ها هیچ زیرساخت دیگری برای فعالیت های خود ندارند.
وی ادامه داد: دولت دست کاربران و کسب وکارها را باز گذاشته بود تا بسیاری از سرمایه جذب و فعالیت های خود را بر روی پلتفورم تلگرام بیآورند اما به صورت یکباره با فیلترینگ تلگرام همه چیز از بین رفت.
دبیر کنسرسیوم ICT پارک علم و فناوری خوزستان خاطرنشان کرد: دولت زیرساختی مانند پیام رسان سروش درست کرده است اما این نوع شبکه های اجتماعی قطعا جوابگو نیستند و به دلیل مشکلاتی که دارند، خیلی نمی توان به این نرم افزارها اطمینان کرد.

   #تلگرام #خوزستان

محتوای خبر «لطمه فیلترینگ تلگرام به فعالیت کسب وکارهای نوپا» را در سایت «خوزنیوز» ببینید