تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری میزان- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: شبکه نخبگان اساتید در آینده نزدیک در پژوهشگاه مرکزی این دانشگاه راه اندازی می شود.

   #دانشگاه آزاد

محتوای خبر «راه اندازی شبکه نخبگان اساتید در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد» را در سایت «خبرگزاری میزان» ببینید