تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری میزان- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: شبکه نخبگان اساتید در آینده نزدیک در پژوهشگاه مرکزی این دانشگاه راه اندازی می شود.

   #دانشگاه آزاد