تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دکتر رنجبر معاون پژوهشی دانشگاه آزادسرپرست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی شبکه نخبگان اساتید در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر رنجبر با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دانشگاه از نخبگان در جامعه گفت: پژوهشگاه مرکز ی دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه و به منظور حمایت از نخبگان دارای برنامه های و سیاست های ویژه ای است که به زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف و اولویت های پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، گفت: برنامه ریزی برای راه اندازی شبکه نخبگان اساتید از برنامه ها و اولویت های اصلی پژوهشگاه است.

سرپرست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در واقع شبکه نخبگان توسط باشگاه پژوهشگران جوان بین دانشجویان و توسط پژوهشگاه مرکزی بین اساتید فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی 50 درصد ظرفیت آموزش عالی کشور را برعهده دارد، خاطر نشان کرد: باید سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی را به سمت تجاری سازی فعالیت های پژوهشی سوق دهیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر رنجبر، مهم ترین کارکرد دانشگاه ها در حال حاضر را حل مسئله دانست و گفت: هنر دانشگاه در این عصر، رفع نیازهای صنعت و جامعه و چاره اندیشی و حل مشکلات آنها در جهت افزایش رفاه و معیشت مردم است.

انتهای پیام

   #دانشگاه آزاد #معیشت مردم

محتوای خبر «راه اندازی شبکه نخبگان اساتید در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد» را در سایت «ایسنا» ببینید