تاریخ دریافت خبر:
در کلامی از مولا علی علیه السلام موقعیتی را بازگو میکنند که حیا کردن در آن جایز نیست .

به گزارش فرهنگ نیوز ، مولا علی (ع) فرمود:

هیچکس حیا نکند از اینکه اگر چیزی را نمی داند یاد بگیرد.

مردان با ایمان چیزی را که نمی دانند با کمال صراحت می گویند نمی دانیم، و از اینکه به نادانی خود اعتراف نمایند حیاء نمی کنند.

منبع: عقیق