تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های اقتصادی پنجشنبه ۱۴ دی ۹۶ به مسائل مهم روز اقتصاد، تجارت و صنعت پرداخته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های اقتصادی پنجشنبه ۱۴ دی ۹۶ به مسائل مهم روز اقتصاد، تجارت و صنعت پرداخته است.

عناوین روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ۹۶/ رنج اقتصاد ایران از دولت زدگی +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ۹۶/ رنج اقتصاد ایران از دولت زدگی +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ۹۶/ رنج اقتصاد ایران از دولت زدگی +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ۹۶/ رنج اقتصاد ایران از دولت زدگی +تصاویر

عناوین روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ۹۶/ رنج اقتصاد ایران از دولت زدگی +تصاویر

   #اشتغال

محتوای خبر «عناوین روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ۹۶/ ۳ منبع درآمدی جایگزین برای اشتغال +تصاویر» را در سایت «خبرگزاری دانشجو» ببینید