تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گزارش تفسیری مدیریت؛ بازوی کمکی صورت های مالی

اقتصاد ایران: صورت های مالی عمدتاً بیانگر آثار مالی رویدادهای گذشته است و دربرگیرنده معیارهای غیرمالی عملکرد، یا چشم اندازها و برنامه های آتی نیست. اما گزارش تفسیری مدیریت؛ متمم و مکمل صورت های مالی است که هدف از آن، بهبود اطلاعات ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه و سالانه هستند همچنین ناشران مکلفند اظهارنظر حسابرس را نسبت به گزارش تفسیری مدیریت، همراه صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه و سالانه ارائه کنند. میثم قاسمی رئیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق، درباره ضرورت ارائه گزارش تفسیری مدیریت گفت: هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی یک واحد تجاری است.

وی با بیان اینکه صورت های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی فعالان بازار مفید است، اظهار داشت: صورت های مالی نیازهای مشترک اغلب استفاده کنندگان را برآورده می کند اما تمام اطلاعات مورد استفاده برای تصمیمات اقتصادی را فراهم نمی کند، زیرا صورت های مالی عمدتاً بیانگر آثار مالی رویدادهای گذشته است و دربرگیرنده معیارهای غیرمالی عملکرد، یا چشم اندازها و برنامه های آتی نیست.

این مقام مسوول درباره جایگاه گزارش تفسیری مدیریت، اظهار داشت: گزارش تفسیری مدیریت؛ متمم و مکمل صورت های مالی است که هدف از آن، بهبود اطلاعات ارائه شده است که ارائه آن همراه با صورت های مالی منجر به تصمیم گیری بهتر برای فعالان بازار می شود.

قاسمی درباره مبنای تهیه گزارش تفسیری مدیریت گفت: گزارشگری مالی بین المللی، Management Commentery یا همان گزارش تفسیری مدیریت توسط شرکت ها تهیه و ارائه شده و ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت، توسط هیات استانداردهای بین المللی حسابداری منتشر و با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.

وی درباره نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به گزارش تفسیری مدیریت اظهار داشت: با توجه به اینکه گزارش تفسیری مدیریت، بخشی از مجموعه گزارشگری مالی است و همچنین با توجه به تغییر استاندارد بین المللی حسابرسی، نظرات حسابرس مستقل در اداره حسابرسی و گزارشگری مالی تهیه شده است، پس از بررسی و تصویب در کمیته استانداردها و آموزش این سازمان ابلاغ شد.

قاسمی خاطر نشان کرد: زمانی که حسابرس، اظهارنظر مشروط یا مردود ارائه می دهد، باید پیامدهای حاصل از موضوع منجر به اظهارنظر مشروط یا مردود را بر تعدیل گزارش خود در مورد سایر اطلاعات، مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد. وی در بخش پایان گفتگو با ایبنا گفت: زمانی که حسابرس نسبت به صورتهای مالی "عدم اظهارنظر" ارائه می دهد، ارائه جزییات بیشتر در مورد حسابرسی، ممکن است به طور کلی "عدم اظهارنظر" را نسبت به صورتهای مالی تحت الشعاع قرار دهد.

   #بورس #حسابداری #استاندارد

محتوای خبر «گزارش تفسیری مدیریت؛ بازوی کمکی صورت های مالی» را در سایت «اکو نیوز» ببینید