تاریخ دریافت خبر:
تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر

عناوین روزنامه های سیاسی ۱۲ دی ۹۶/ سعودی ها و دعوت به آشوب در ایران! +تصاویر