تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 141
جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201801100471336654.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100471336654.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201801104475475052.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104475475052.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201801100421213961.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100421213961.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس