تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 180
لوله کش

وقتی این لوله کش جوان در حال کار بود، صاحب خانه این عکس را گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است. بعد از انتشار این عکس از تعهد کاری این جوان، صاحب شرکت رنگلر، تعدادی زیادی شلوار جین به او اهدا کرد.

   #فضای مجازی