تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برنامه ریزی برای تغییر کاربری خانه های تاریخی اصفهان به گردشگری در دستور کار میراث فرهنگی
چکیده: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، از برنامه ریزی برای تغییر کاربری خانه های تاریخی اصفهان به گردشگری خبر داد. ادامه »

   #صنایع دستی #اصفهان