تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حمله موش ها به مردم زلزله زده بیشتر شبیه فیلم های هالیوودی است تا پیش بینی علمی چکیده: بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران در خصوص خبر حمله موش های آدمخوار به اجساد و انسان ها در ساعت ها و روزهای بعد از زلزله، این اخبار را بیشتر از اینکه یک پیش بینی علمی بداند، فانتزی و تخیلی دانسته و گفت: «برخی دوست دارند که با استفاده از این حرف ها خبرهای شان را داغ کنند و برای مردم حرف های جالب و جذاب بزنند.

بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران در خصوص خبر حمله موش های آدمخوار به اجساد و انسان ها در ساعت ها و روزهای بعد از زلزله، این اخبار را بیشتر از اینکه یک پیش بینی علمی بداند، فانتزی و تخیلی دانسته و گفت: «برخی دوست دارند که با استفاده از این حرف ها خبرهای شان را داغ کنند و برای مردم حرف های جالب و جذاب بزنند. آنها نمی خواهند حرف های تکراری بزنند در حالی که باید در این زمینه حرف های تکراری زد. من سال ها پیش اعلام کردم که باید سازمان مدیریت بحران داشته باشیم، باید نظارت بیشتری روی بحث ساخت وساز بکنیم، باید آگاهی و آمادگی مردم را بالا ببریم. اینها بحث هایی است که باید به جای پرداختن به فانتزی ها، روی شان تمرکز کرد.» او ادامه داد: «وقتی جسدی زیر یا روی خاک رها باشد نه فقط موش ها بلکه جانوران دیگر هم سراغ آن می روند اما تجربه وقوع زلزله در کشورهای دیگر نشان نمی دهد که بحرانی در این خصوص وجود داشته باشد و اساسا این موضوع مساله اصلی نیست که باید به آن فکر کرد و پرداخت.»

عکاشه در جواب اینکه آیا زمان و شدت زلزله تهران قابل پیش بینی است، می گوید: «با توجه به روند پیشرفت علم زلزله شناسی می توان گفت کشورهایی مانند امریکا و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند احتمالا ٥٠ سال دیگر بتوانند وقوع زلزله را پیش بینی کنند. بنابراین در حال حاضر نمی توان به هیچ کدام از پیش بینی ها اعتماد کرد.».

   #زلزله #وقوع زلزله #ژاپن #زلزله تهران

محتوای خبر «حمله موش ها به مردم زلزله زده بیشتر شبیه فیلم های هالیوودی است تا پیش بینی علمی» را در سایت «ارانیکو» ببینید