تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 221
یک فروشنده ماده مخدر ماری جوآنا در دانمارک بجای تاکسی سوار خودروی پلیس شد.

به گزارش شفاف، این فروشنده مواد همراه با 100 نخ سیگاری محتوی ماری جوآنا در شهر کپنهاگ به اشتباه سوار خودروی پلیس شد.

بر اساس گزارش تلگراف، پلیس کپنهاک در گزارش خود در این رابطه گفته است که وی در راه برگشت به خانه خود بوده که این اشتباه را انجام داده و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد.

   #دانمارک