تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 187
این میله ها برای حفظ فاصله استاندارد چشم بچه های ژاپنی با کتابهایشان و عادت دادن به درست نشستن آنهاست.
65468_603.jpg

   #استاندارد #ژاپن

محتوای خبر «عکس/ اقدام جالب مدارس ژاپن برای حفظ فاصله استاندارد چشم با کتاب» را در سایت «روز پلاس» ببینید