تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 393
نشست علنی چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
دکتر علی لاریجانی در صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100209313701_Orig.jpg http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712100209313701_Thum.jpg , صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامیحمیدرضا راهل Icana http://www.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حسن پور بیگلری در صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712107700262121_Orig.jpg http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712107700262121_Thum.jpg , صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامیحمیدرضا راهل Icana http://www.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712101053654300_Orig.jpg http://media.icana.ir/Image/2017/12/201712101053654300_Thum.jpg , صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامیحمیدرضا راهل Icana http://www.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #لاریجانی #علی لاریجانی

محتوای خبر «گزارش تصویری/ صحن علنی ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی» را در سایت «خانه ملت» ببینید