تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 255
35208.jpg

به گزارش شبکه خبری فرهنگ و هنر،- کارگاه رنگ آمیزی کاغذ در کتاب آرایی ایرانی با استفاده از رنگزاهای طبیعی،12 آذر، ساعت 21 الی 21 .هزینه ثبت نام:

- کارگاه رنگرزی الیاف طبیعی با رنگزاهای طبیعی، 11 آذر، ساعت34:23 الی 34:21 .هزینه ثبت نام: 04444 تومان

نشانی: خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان 34 تیر، روبروی موزه ملی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

تاریخ ثبت نام: از 13 آبان لغایت 22 آذر

شماره حساب: 1211012441440 بانک ملی شعبه حج و زیارت

شماره فکس: 02403024-412

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 42433110123 خانم کدخدازاده تماس حاصل فرمایید.

"کارگاه رنگ آمیزی کاغذ در کتاب آرایی ایرانی"

معرفی رنگهای طبیعی مورد مصرف برای انواع کاغذهای دست ساز و صنعتی شامل پوست گردو، روناس، نیل و زردچوبه.

بخش مقدمه:

معرفی شیوه های سنتی استخراج رنگ از این مواد جهت رنگ آمیزی کاغذ.

بخش عملی:

- رنگ آمیزی کاغذهای دست ساز و صنعتی

- مراحل آماده سازی و استفاده از آهار و تثبیت کننده روی کاغذ

مدرس: مهندس رویا عمران

سه شنبه 12 آذر-ساعت 21 الی 21

"کارگاه آموزشی رنگرزی الیاف طبیعی با رنگزاهای طبیعی"

حصول فام بنفش قرمزدانه، قرمز روناسی و 1 طیف رنگی زرد تا سبز تیره بر روی پشم، طالیی قاجاری بر روی پنبه و آبی الماسی

بر روی ابریشم

مقدمه:

مباحث تئوری، آشنایی با رنگزاها و مواد تعاونی بکار رفته در این کارگاه آموزشی توسط مازیار کبیری

بخش اول:

2 -رنگرزی نخ پشمی با رنگزای قرمزدانه توسط استاد سید عباس سجادی

1 -دندانه دهی نخ پشمی با زاج سفید توسط استاد مجید جاللی

3 -دندانه دهی نخ پشمی با زاج سفید توسط مازیار کبیری

0 -رنگزی ترکیبی نخ پنبه ای با پوست انار و گردو توسط مهندس امیرمنصور اربابی

بخش دوم:

2 -دندانه دهی نخ پشمی رنگرزی شده با قرمزدانه

1 -رنگرزی نخ پشمی با روناس

3 -رنگرزی نخ پشمی با اسپرک و سپس رنگرزی با نیل جهت رنگرزی طیفی سبز

0 -رنگرزی نخ ابریشمی با نیل

عملیات تکمیل:

عملیات خنثی سازی نیل و شستشوی پایانی کالفها

21:34الی23:34 ساعت- آذر 11 چهارشنبه

الزم به توضیح است، به شرکت کنندگان در هر یک از کارگاهها، گواهی معتبر از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعطا

خواهد شد.

   #زیارت

محتوای خبر «به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کارگاه آموزش رنگرزی برگزار می شود» را در سایت «فرهنگ و هنر» ببینید