تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 376
قاتل اهورای ۳ساله با حکم دادگاه، به قصاص، زندان، شلاق و تبعید محکوم شد. این مرد که پس از آزار کودک سه ساله همسرش، او را کشته بود، از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به جرم قتل به قصاص محکوم شد.
قاتل اهورای ۳ساله با حکم دادگاه، به قصاص، زندان، شلاق و تبعید محکوم شد. این مرد که پس از آزار کودک سه ساله همسرش، او را کشته بود، از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به جرم قتل به قصاص محکوم شد.
به گزارش ایران خبر، ساعت ٢ظهر شنبه ٢٢مهرماه امسال بود که فریادهای اهورا از خانه شان در خیابان لاکانی رشت به گوش رسید و با ورود همسایه ها و انتقال این پسربچه به بیمارستان راز یک جنایت هولناک فاش شد. ناپدری اهورا به قتل و آزار و اذیت این پسربچه اعتراف کرد و پرونده اش برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان گیلان فرستاده شد.
روز هشتم آذر این مرد در شعبه سوم دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد و قتل و تجاوز را انکار کرد. وی مدعی شد که اهورا پایش لیز خورده و سرش با دیوار برخورد کرده است. هیأت قضائی نیز پس از برگزاری جلسه و شنیدن دفاعیات متهم، وارد شور شدند و صبح روز پنجشنبه رأی این پرونده را صادر کردند.
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان از صدور رأی پرونده قتل و کودک آزاری اهورای ۳ساله خبر داد و در این باره گفت: «با تصمیم قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و براساس شواهد و مدارک رأی این پرونده ظرف مدت قانونی صادر شد.
متهم م.ق به جرم قتل عمد به قصاص نفس، به جرم کودک آزاری به ۶ماه حبس و پرداخت ارش، به جرم شرب خمر به ۸۰ضربه شلاق و به جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به ۱۰۰ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم شد و از اتهام لواط مدخوله به عنف تبرئه شد.»
وی همچنین ادامه داد: «حکم صادره قطعی نبوده و ظرف مدت ۲۰روز قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است که به فرض اعتراض متهم، با درخواست اینجانب برای رسیدگی فوق العاده به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.»

   #قتل #گیلان #کودک آزاری #دادگستری #دیوار