تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری میزان- راه های پیشگیری از بحران های جمعی دانشجویی، شیوه مدیریت در بحران های دانشجویی درزمان وقوع حوادث و مدیریت در بحران تجمع دانشجوی، در کارگاه آموزشی ویژه سرپرستان خوابگاه ها مطرح شد.

   #حوادث

محتوای خبر «آموزش مدیریت بحران به سرپرست های خوابگاههای دانشجویی» را در سایت «خبرگزاری میزان» ببینید