تاریخ دریافت خبر:
جهان > غرب آسیا - همشهری آنلاین:
این مجله دربارهٔ فلسطین است. تاریخ و سرزمین فلسطین، مردم و گروه های فلسطینی. بروی لینک های زیر کلیک کنید:

palestine

   #همشهری