تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 388
تصویری از طلبه جوانی که کمک داور فوتبال است. 195798_591.jpg

شعار سال: تصویری از طلبه جوانی که کمک داور فوتبال است.

383074_969.jpg

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار 13 آذر 96، کد مطلب: 3323046، www.donya-e-eqtesad.com


  

محتوای خبر «طلبه جوانی که کمک داور فوتبال است» را در سایت «شعار سال» ببینید