تاریخ دریافت خبر:

یک عاشق به صنعت خودرو، علاقمند به خودروهای آلمانی و سیستم های پیشرفته. نویسنده و تحلیل گر مسائل خودرویی ایران و جهان

   #خودروهای جدید #بازار ایران