تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پیام رسان مخصوص فیس بوک برای کودیکانفیس بوک به تازگی برای اولین بار اپلیکیشن پیام رسان خود که مخصوص کودکان طراحی شده را معرفی کرد. دریافت 8 MB

   #اپلیکیشن