تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 385
ارائه خدمات بهداشتی به مردم روستای ماخونیک توسط پدافند هوایی ارتش

ارائه خدمات بهداشتی به مردم روستای ماخونیک توسط پدافند هوایی ارتش
تصاویر ارائه خدمات بهداشتی به مردم روستای ماخونیک توسط پدافند هوایی ارتش

تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.