تاریخ دریافت خبر:
وزارت خارجه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت خارجه عراق در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره قدس اشغالی، سفیر واشنگتن در بغداد را احضار کرد.

در حال تکمیل ...

   #عراق #واشنگتن