تاریخ دریافت خبر:
واکنش روزنامه تایمز به دستور جنجال برانگیز ترامپروزنامه تایمز پس از اعلان انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، در کاریکاتوری ترامپ را به قاتل صلح و آزادی تشبیه کرد.