تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 391
دانشجوی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، آغاز پیاده سازی برنامه آموزشی ملی دوره پزشکی عمومی، طراحی برنامه های آموزشی نوین متناسب با نیازهای کشور، تدوین برنامه های اعتباربخشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، نهایی سازی مدل برآورد نیروی انسانی و تدوین کوریکولوم مبتنی بر سطح بندی و عملکرد، راه اندازی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای نیز از جمله اقدامات ۱۰۰ روزه حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

ابلاغ و اجرای آیین نامه های مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای، آیین نامه تأسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آیین نامه مالی مراکز مجری آموزش مهارتی و حرفه ای نیز از جمله اقدامات در این ۱۰۰ روز به شمار می آید.

شروع طرح راهنمای مدیریت جامع الکترونیک، حضور شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم (در استان همدان)، استمرار بازنگری کوریکولوم های رشته های Ph.D و تخصصی و همچنین بازنگری و به روز رسانی مأموریت های مشترک و ویژه کلان مناطق آمایشی و بازنگری نقشه آمایش بین الملل نیز از دیگر اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ۱۰۰ روز اول دولت جدید عنوان شده است.

   #نقشه

محتوای خبر «نقشه راه تحول ۲۰ ساله آموزش علوم پزشکی ترسیم شد» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید