تاریخ دریافت خبر: بازدید: 385

به یک راننده جهت آژانس در بیرجند نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۳۳

tel: 09335112378

   #استخدام