تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 415
ترامپ عدم انتقال سفارت آمریکا به قدس را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد

رئیس جمهور آمریکا دستور (waiver) عدم انتقال سفارت آمریکا به قدس برای 6 ماه دیگر را امضا کرد.

به گزارش پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسیم. امروز من این امر را محقق می کنم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: تاخیر در اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، هیچ چیزی را برای رسیدن به صلح محقق نکرد.

وی گفت: دستورات لازم برای فراهم کردن مقدمات به منظور انتقال سفارت آمریکا به قدس را صادر کردم.

   #پایتخت #رئیس جمهور #اسرائیل