تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 330

تحلیل تکنیکال غشهداب

تحلیل تکنیکال غشهداب | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

غشهداب در طی روند صعودی کوتاه مدتی رشد مناسبی داشته، ولی اکنون به سقف کانال صعودی خود رسیده و برای رشد بیشتر نیاز به عبور از این مقاومت دینامیک است، هنوز روند صعودی کوتاه مدت سهم شکسته نشده، ولی RSI به خط روند همگرا با قیمت غشهداب نفوذ کرده که میتواند سیگنالی احتیاطی در نظر گرفته شود. به هر حال در این نقطه، خرید سهم تنها در صورت عبور از سقف کانال دارای پشتوانه نموداری خواهد بود.

منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

   #بورس