تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 422
طرح ترور نخست وزیر انگلیس تایید شد

دادستانی انگلیس، طرح متهم به توطئه ترور ترزا می را تایید و افشا کرد.

به گزارش انگلیس متهم شده است روز چهارشنبه در دادگاهی در لندن حاضر شد.

بر اساس اعلام مقامات دادستانی، این مرد قصد داشت با منفجر کردن دروازه های «داونینگ استریت»، به دفتر نخست وزیر برسد و او را به قتل برساند.

   #انگلیس #نخست وزیر انگلیس #لندن