خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
در پی قطعی سرویس ارسال پیامک مرتبط با مشترکان همراه اول در روز جمعه 26 آبان ماه، سرویس ها و سامانه های مرتبط با پیامک بانک ملی ایران دچار اختلال موقت خواهد بود.

بانک ملی ایران ضمن پوزش به اطلاع می رساند، در پی این قطعی از ساعت یک بامداد تا ساعت 6 صبح، سامانه های بانک نظیر سامانه بام و پیشخوان که از سرویس پیامک استفاده می کنند، با اختلال موقت رو به رو می شوند.