کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
ضمانتنامۀ آهو کتاب «ضمانتنامۀ آهو» به روایت‌گری «رضا دبیری نژاد» و تصویرگری «مهدی تمیزی» منتشر شد.

به گزارش ایمنا، کتاب «ضمانتنامۀ آهو» که روایت‌گری آن توسط «رضا دبیری نژاد» انجام شده و «مهدی تمیزی» نیز تصویرگری آن را برعهده داشته است، ازسوی انتشارات «به‌نشر» وابسته به آستان قدس رضوی منتشر شد.

روایت‌نامه یا روایت‌گری/ نقالی مکتوب

معاون فرهنگی و رئیس اداره موزه و موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار داشت: این اثر، رمان نیست و من ترجیح می دهم این اثر و نمونه نوشته هایی را که با چنین مفهوم و ساختار می نویسم، «روایت نامه» یا «روایت نویسی» بنامم، چراکه معتقدم این شیوۀ روایت در ادبیات گذشتۀ ما وجود داشته است و جدید نیست و مانند همۀ متون نثر قدیم که شکل روایتی دارند و بیش از آنکه به مُدل داستان های جدید شبیه باشند یک نوع نقالی مکتوب هستند.

رضا دبیری نژاد ادامه داد: من «ضمانتنامۀ آهو» را چند سال قبل به صورت اتفاقی و بنابه سفارشی به مناسبت روز تولد امام رضا(ع) نوشتم؛ پیش از این نیز در کتابی به نام «روایت‌نامۀ سیاوشان» با داستان سیاوش این شیوۀ نگارش و روایت‌گری را انجام داده ام، همچنین یکبار نیز برای نوروز این نوع نگارش را داشته ام؛ اما درمورد کتاب «ضمانتنامۀ آهو» باید این موضوع را متذکر شوم که به طور مشخص یک داستان مشهوری وجود دارد که همۀ ایرانی ها می شناسند و درواقع همان داستان آهو و صیاد و ضامن آهو است که ما این داستان را به نام امام رضا(ع) می شناسیم و خارج از اینکه چقدر واقعیت دارد یا ندارد جزو باور ما است و این داستان، نوعی علاقمندی را در بر می گیرد.

تصور آهو، ضامن و صیاد در شرایط امروز

این کارشناس موزه داری گفت: نکتۀ جالب این است که به علت اینکه ما معتقد به زنده بودن این نوع داستان ها هستیم، بنابراین این داستان، امکانی موقعیتی به ما ارائه می کند که هرکس یکبار خودش را در این موقعیت، خارج از زمان‌بندی تاریخی ببینید و اینکه امروز هم بنابه شرایط موجود، یک آهو، یک صیاد و یک ضامنی را متصور بشویم.

وی افزود: یادمان باشد که مفهوم آهو و ضامن و صیاد نزد هر شخص یک معنایی دارد؛ از این رو کتاب «ضمانتنامۀ آهو» ۸ اپیزود یا ۸ پرده است که که در هر پرده مفهوم ضامن، صیاد و آهو، به تناسب موقعیت جغرافیای، شکل و روایت خاص خودش را دارد؛ مثلاً یک داستان در خراسان یا در نقطۀ جغرافیایی دیگری اتفاق می افتد و یا شما می توانید یک داستانِ آن را در کلان‌شهر تهران تصور کنید. در هرکدام از این اپیزودها، منظور و مقصود از آهو متفاوت است، گاهی منظور از آهو همان مادر است، گاهی منظور از آهو همسر و یا دختر و یا فرد دیگری است اما همۀ اینها باعث شده است که مفهوم آهو یک شکل و معنای خاص خودش را پیدا کند.

دبیری نژاد با اشاره به اینکه کتاب «ضمانتنامۀ آهو» کاملاً از دل برآمده است، تصریح کرد: من با الهام از داستان ضامن آهو، یک بازخوانی و بازنویسی شخصی انجام داده ام و سعی کردم این داستان را با شرایط اجتماعی امروز و با جهان امروزمان تطبیق دهم.

بازاجرای تصویرگری های دورۀ قاجار

«مهدی تمیزی» تصویرگر کتاب «ضمانتنامۀ آهو» نیز به خبرنگار ایمنا گفت: این کتاب، ۸ روایت از ۸ زن است که نام هریک از آنها آهو است و در مواجهه با اعتقادی به نام امام هشتم(ع) روایتی را تولید کرده اند.

این کاریکاتوریست افزود: من براساس تصویرگری‌های دورۀ قاجار که در کتابهای چاپ سنگی کار می‌شده است، کتاب «ضمانتنامۀ آهو» را تصویرسازی کردم و مجدداً همان تجربۀ کتاب «محرم از نگاه گردشگران فرنگی» تکرار کردم، یعنی تصاویر را از کتابهای چاپ سنگی گرفتم و آنها را باز اجرایی کردم تا بتوانم مضمون مورد نظرم را در تصویرهای جدید ایجاد کرده باشم.