خرید کتاب سکه طلا

روستائیان زلزله زده یرمانشاه

تاریخ دریافت خبر:
پس از زلزله ییشنبه شب گذشته در یرمانشاه؛ آب، برق و گاز همه روستاها قطع شده و به‌ خاطر تخریب بسیار زیاد منازل، تقریبا هیچ خانه ای قابل اسکان نیست و اهالی مجبور هستند در کنار آوارها زندگی کنند و سرمای شدید هوا در شب نیاز آنها را به چادر و پتو چند برابر کرده است. متاسفانه هلال کار چندانی نکرده و فقط به طور بسیار محدود در هر روستا چند چادر به بعضی خانوارها داده شده! نود درصد نیازهای آسیب دیدگان از کمکهای مردمی تامین میشود و بر حسب اولویت؛ نیاز ضروری به چادر، پتو، وسایل بهداشتی و غذا وجود دارد.