خرید سکه کلکسیونی

آیین نامه جدید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد ابلاغ شد

تاریخ دریافت خبر:
آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

در این آیین نامه آمده است: به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دورههای کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دورههای تخصصی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سطح سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌ها تشکیل می‌شود.

آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی شامل مواردی نظیر ترکیب اعضا و وظایف شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌هاست.

براساس این آیین نامه، برخی از وظایف شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (سازمان مرکزی) واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌ها شامل مواردی از جمله تعیین سیاست‌ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی، تصویب سیاست‌های هماهنگ‌سازی توسعه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای اولویت‌دار کشور، بررسی کیفیت آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و ارزیابی نحوه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی فعال در دوره‌ها و گزارش آن به شورای دانشگاه، پیگیری راهکارهای تجاری‌سازی علم، نظارت بر عملکرد شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها و نظارت بر اجرای آیین نامه ها، شیوه نامه‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشکده‌ها می‌شود.