ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
صبح امروز چهارمین همایش بین‌المللی پزشکی روان تنی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز به کار کرد.
آغاز چهارمین همایش بین‌المللی پزشکی روان تنی در اصفهان
-ارتقای خودآگاهی از اهداف پزشکی روان تنی است
دبیر علمی همایش پزشکی روان تنی گفت: توجه به خود کارآمدی انسان و تغییر انسان برای درمان خود به عنوان مدیریت بیماری های مزمن، ارتقای خودآگاهی، توان همدلی و نیک بودی در ارائه خدمات پزشکی است.

حمید افشار صبح امروز در چهارمین همایش بین المللی پزشکی روان تنی، اظهار کرد: هدف های کلی که در پزشکی روان تنی وجود دارد گرد هم آمدن برای گفت وگو برای پزشکی سلامت محور است که این دانش باید عرصه ای برای جولان از جنبه های زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی باشد.

وی با بیان این که پزشکان این حوزه باید عرصه های این رشته را ببینید، بیان کرد: پزشکان باید این تعامل را به خوبی اعمال کنند که توجه به خود کارآمدی انسان و توان تغییر انسان به مثابه یک عامل مهم سلامت زایی برای درمان و مدیریت بیماری های مزمن، ارتقای خودآگاهی، توان همدلی و نیک بودی در ارائه خدمات پزشکی است.

دبیر علمی همایش در پایان گفت: توجه پزشکان عمومی و پزشکان خانواده به عنوان حلقه های اصلی بین ارتباط جامعه و همین طور خدمات پزشکی و سلامتی در اولویت کسب این خدمات و دانش ها هستند، باید دیدگاه های مکتب پزشکی روان تنی در پزشکی امروز جایگاه خود را پیدا کند و امیدواریم در پایان این سه روز بتوانیم این پیام را در اذهان پزشکان روشن کنیم.

این همایش با حضور متخصصان این رشته از کشورهای ایران، آلمان و لبنان برگزار می شود. و این همایش در روز جمعه با اهدای جوایز به نفرات برتر به پایان می رسد.