ایران آنتیک

حقوق شهروندی هنوز بعنوان یک مطالبه عمومی در جامعه شکل نگرفته است

تاریخ دریافت خبر:
قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مسعودحق لطفی روز چهارشنبه در همایش تخصصی جایگاه حقوق شهروندی در طرح های توسعه و عمران شهری که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: حقوق شهروندی از مسائل اساسی است که مورد غفلت قرار گرفته و باید در همه شئون مورد توجه باشد تا بتوانیم به اهداف خود در اجرای طرح های توسعه دست یابیم.

وی بیان کرد: باید حق شهروندان در سکونت گاههای شهری و روستایی شناخته شده و مورد احترام و توجه قرار گیرد اما به نظر می رسد هنوز بسیاری از مردم با حقوق خود در ابعاد مختلف آشنا نیستند به همین دلیل مطالبه گری مناسبی در این عرصه شکل نگرفته و با چالش های جدی مواجهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: بازآفرینی شهری، توسعه مبتنی بر حمل و نقل شهری، توجه به اسناد بالادستی و کنترل ساخت و سازهای شهری از مسائلی است که می تواند به تامین حقوق شهروندی کمک کند.

وی اضافه کرد: توجه به حاشیه شهرها و بافت های قدیمی می تواند به ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی منجر شود و از چالش ها و آسیب های اجتماعی بکاهد لذا از مدیران شهری و سازندگان واحدها انتظار می رود حق شهروندان در سکونتگاه جدی گرفته شود و در همه طرح ها و برنامه های شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: قوانین و مقررات شهری را می توان بعنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد و مدیران شهری در پرتو این قوانین و مقررات قادرند ضمن تعریف نقش برای خود و دیگران، شهروندان را هم در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم واقعی شهروندی را محقق کنند.

حق لطفی اظهارداشت: ضوابط و مقررات شهری یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می شود بسیارکارآمد ارزیابی می شوند.

وی گفت: از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد از این رو از نگاه شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها باید جدی گرفته شود.

حق لطفی بیان کرد: در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این همایش ضمن برگزاری پنل تخصصی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.