کتاب سکه های ماشینی قاجار

افزایش قیمت گوجه به دلیل اتمام فصل

تاریخ دریافت خبر:
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: به دلیل اتمام فصل محصول گوجه اطراف شهر تمام شده و چون محصول مناطق گرمسیری هم به ثمر ننشسته روی قیمت تاثیر گذاشته است.به گزارش بلاغ،حسین مهاجران در گفت گو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره افزایش قیمت گوجه در بازار اظهار کرد: به دلیل اتمام فصل محصول گوجه اطراف شهر تمام شده و چون محصول مناطق گرمسیری هم به ثمر ننشسته روی قیمت تاثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی افزود: گوجه های در بازار یا گلخانه ای است یا انباری که به مرور با ورود گوجه های گرمسیری کمبود جبران می شود.

وی قیمت گوجه در بازار را از ۲ هزار ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.

مهاجران درباره قیمت پیاز و سیب زمینی نیز گفت: افزایش قیمت سیب زمینی و پیاز نداشتیم و اگر در سطح شهر افزایش داشته گرانفروشی می کنند.